Itseopiskelumateriaalia: Kausaalimallintamisen perusteet tilastotieteessä

Publication
Jyväskylän yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos